SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 25. Petak, 23. lipnja 2006.
OPĆINA DOBRINJ
26

29.

Na temelju članka 57. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) i članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 197/03) Vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 8. lipnja 2006. donijelo je

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
Plana nabave za robe, radove i usluge male vrijednosti
za 2005. godinu

Članak 1.

Planom nabave Općine Dobrinj za robe, usluge i radove male vrijednosti za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: plan) određuje se nabava roba, usluga i radova za koje su planirana sredstva u Proračunu Općine Dobrinj za 2005. godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 200.000,00 kuna. U vrijednost nabave nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Općina Dobrinj provodit će postupak nabave roba, usluga i radova iz točke 1. ovog plana javnim prikupljanjem ponuda ili ograničenim prikupljanjem ponuda, a za nabavu roba, usluga i radova u vrijednosti do 20.000,00 kuna izravnim ugovaranjem. Izravno ugovaranje primjenjivat će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 3.

Tijekom 2005. godine Općina Dobrinj je izmjenama proračuna i plana nabave pristupila i ugovorila nabavu sljedećih roba, usluga i radova:

R.b. Opis nabave Pozicija Iznos kuna Izvršeno s

PDV-om

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel čiji djelokrug rada obuhvaća nabavu iz točke 3. ovog Plana izvijestit će Vijeće o izvršenim nabavama i isti će objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-05-01

Dobrinj, 8. lipnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

Godišnje izvješće plana nabave   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=180&mjesto=51514&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr