SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 25. Petak, 23. lipnja 2006.
OPĆINA DOBRINJ
26

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

27.

Na temelju članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 3/06), članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 17/06) i članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05) Vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 8. lipnja 2006. donijelo je

I. IZMJENE PLANA NABAVE
za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2006. godinu

Članak 1.

U Planu nabave za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2006. godinu (»Službene novine« broj 39/05) mijenja se naziv: »PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA ZA 2006 GODINU«.

Članak 2.

U članku 1. brišu se riječi »male vrijednosti« i »i čija ukupna vrijednost ..... od 200.000,00 kuna.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Tijekom 2006. godine, Općina Dobrinj će pristupiti nabavi sljedećih roba, usluga i radova male vrijednosti:

R.b. Opis nabave Pozicija Iznos kuna

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-06

Dobrinj, 8. lipnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

I. izmjene plana nabave za robe   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=180&mjesto=51514&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr