SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 25. Petak, 23. lipnja 2006.
OPĆINA DOBRINJ
24

25.

Na temelju članka 28. stavak 1. a u svezi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/0 i 178/04), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 17/06) na sjednici održanoj dana 8. lipnja 2006. donijelo je

PRVE IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2006. godini

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (»Službene novine« 39/05) članak 1 mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine za

. javne površine

. nerezvrstane ceste

. javnu rasvjetu

. groblje

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa čine:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 5.425.000,00 kn

2. Mjesni samodoprinos 1.991.901,78 kn

3. Iz viška prihoda prošle godine 2.808.098,22 kn


U K U P N O 10.225.000,00 kn


A) Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu

. Javne površine

- izgradnja vodovoda Polje poz. 129 5.000.000,00

- koncepcija vodoopskrbe poz. 130 220.000,00

- otplata glavnice kredita za vodovod poz. 168 440.000,00

- uređenje place Dobrinj poz. 153 500.000,00

- popravak obale Šilo - Pećine poz. 154 240.000,00

- popravak obale Šilo - Žvankova poz. 155 200.000,00

- uređenje obale Klimno poz. 156 200.000,00

- vađenje mulja Klimno poz. 156.1 100.000,00

- obalni zid Soline poz. 157 240.000,00

- nabava kontejnera poz. 166 20.000,00

- nabava klupa poz. 167 20.000,00


UKUPNO 7.180.000,00


2. Nerazvrstane ceste

- asfaltiranje cesta - ŽUC poz. 133 100.000,00

- otkup zemljišta poz. 135 100.000,00

- protupožarni put Dobrinj-Meline poz. 143 240.000,00

- pješačka staza Čižići poz. 144 200.000,00

- asfaltiranje Soline poz. 145 100.000,00

- uređenje parkirališta Dobrinj poz. 146 150.000,00

- asfaltiranje Sužan poz. 147 200.000,00

- asfalt Rasopasno i Čižići poz. 148 120.000,00

- asfaltiranje Šila poz. 149 150.000,00

- asfaltiranje Rasopasno-Sv. Ivan poz. 150 120.000,00

- asfaltiranje Klimno poz. 151 100.000,00

- potporni zid Županje poz. 152 120.000,00

- uređenje prilazne ceste u Čižićima poz. 152.1 200.000,00

- uređenje puta Gabonjin-Brgud poz. 152.2 180.000,00

- asf.mikroasf.ceste Čižići-Rudine poz. 152.3 200.000,00

- asfaltiranje u Polju poz. 152.4 170.000,00

- probijanje i izrada puta u Čižićima poz. 152.5 50.000,00

- potporni zid Sv. Ivan poz. 152.6 80.000,00

 

UKUPNO 2.680.000,00

 

. Groblje

- izgradnja grobnica u Polju poz. 161 400.000,00

- grobnice Sužan poz. 162 200.000,00

- ostala groblja poz. 163 150.000,00

 

UKUPNO 750.000,00

 

. Javna rasvjeta

- javna rasvjeta po potrebi poz. 158 200.000,00

- izgradnja javne rasvjete Soline i

Čižići poz. 158.1 120.000,00

- javna rasvjeta Soline i Dobrinj poz. 158.2 65.000,00

- javna rasvjeta ceste kod škole poz. 158.3 80.000,00

 

UKUPNO 465.000,00

 

SVEUKUPNO 10.225.000,00.«

 

Članak 2.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izradit će se prema prioritetu koje utvrdi Općinsko poglavarstvo.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-07

Dobrinj, 8. lipnja 2006.

VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=180&mjesto=51514&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr