SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 25. Petak, 23. lipnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 HTML

31.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata (»Službene novine« broj 7/02) i članka 74. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 31/02), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 11. svibnja 2006. i 20. lipnja 2006., donijelo je

DOPUNU PLANA
rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje
usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja

I.

Utvrđuju se sljedeće lokacije za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja:

MALI LOŠINJ

- pod 1.5. - djelatnost: pečenje plodina,

- lokacija: Ul. I. i S. Vidulića ispred kbr. 14,

1 mjesto,

- javni natječaj, 1 mjesto, početna cijena

9.000,00 kn.

- pod 1.22. - djelatnost: - Zabavna radnja s ugostiteljskim

sadržajem

- lokacija: dio k.č.br. 8770/1 i dio k.č.br. 8772/2

k.o. Mali Lošinj,

- javni natječaj, 1 mjesto, početna cijena

78.750,00 kn.

NEREZINE

- pod 3.7. - djelatnost: »Bungee extreme trampolin«,

- lokacija: na kraju Ul. nerezinskih pomoraca,

1 mjesto,

- javni natječaj, 1 mjesto, početna cijena

18.000,00 kn.

- pod 3.8. - djelatnost: Priprema jednostavne hrane,

- lokacija: Terasa Benzinske postaje »TIFON«

u Nerezinama

- 1 kiosk, suglasnost

- pod 3.9. - djelatnost: Prodajna izložba u mini

galerijskom prostoru,

- lokacija: Art shop, na k.č.br. 758/13 k.o.

Nerezine

- suglasnost

- pod 3.10. - djelatnost: Proizvodnja i prodaja pop korna,

- lokacija: Trg Studenac - ispod pokrive

- javni natječaj, 1 mjesto, početna cijena

6.500,00 kn.

ĆUNSKI-ARTATORE KANDIJA-LISKI

- pod 8.5. - djelatnost: prodaja tiskovina, duhana i ostalih

neprehrambenih proizvoda,

- lokacija: na k.č.br. 10904/1 k.o. Mali Lošinj

(Artatore),

- 1 kiosk, suglasnost do 30.09.2006. g.

- pod 8.6. - djelatnost: prodaja konfekcioniranog pića i

sladoleda,

- lokacija: k.č.br. 10898/4 k.o. Mali Lošinj

(Artatore)

- suglasnost za 2006. g.

II.

Ova Dopuna plana stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu postaje sastavni dio Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja od 27. ožujka 2006. godine.

Klasa: 944-05/06-01/21

Ur. broj: 2213/01-01-06-27

Mali Lošinj, 20. lipnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=180&mjesto=10005&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr