SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 12. Petak, 24. ožujka 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
6

11.

Na temelju članka 11. stavak 1. točke 3., 4. i 5. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04), Plana sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 20. ožujka 2006. godine, donijelo je

PLAN SANACIJE
otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta
na području Općine Ravna Gora

I.

Ovim Planom sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se:

- redoslijed sanacije

- rokovi i način izvršenja,

- izvori i način financiranja

- način vršenja poslova evidencije i sanacije lokacije.

II.

Redoslijed vršenja sanacija lokacija otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta utvrđen je u Popisu lokacija otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Općine Ravna Gora - Lista prioriteta koja čini sastavni dio ovog Plana.

Lista prioriteta utvrđena je prema redoslijedu sanacije utvrđenom u Listi prioriteta Primorsko-goranske županije, a za ostala odlagališta prema redoslijedu kojeg je utvrdilo Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora.

III.

Sanacija utvrđenih lokacija otpadom onečišćenog tla vršit će se u razdoblju od 2005. do 2007. godine prema Godišnjem programu sanacije.

Godišnji program sanacije donosi Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora nakon što se u Proračunu Općine Ravna Gora odredi ukupan iznos sredstava za sanaciju neuređenih odlagališta za svaku pojedinu godinu.

IV.

Sredstva za vršenja sanacija osiguravaju se iz sljedećih izvora:

- proračun Primorsko-goranske županije

- proračun Općine Ravna Gora

- javna poduzeća (Hrvatske šume, Hrvatske ceste, Hrvatske vode i dr.)

- pravne osobe koje su vlasnici nekretnine na kojoj je otpad,

- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

- komunalna društva

- ostali izvori.

V.

Broj lokacija za godišnje saniranje planira se u odnosu na osigurane izvore financiranja.

U prvoj godini provođenja Plana Primorsko-goranska županija osigurava 50% sredstava potrebnih za sanaciju otpadom onečišćenog tla utvrđenog Godišnjim programom.

Poslove sanacije vrši Općinsko poglavarstvo, odnosno Stručno povjerenstvo, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi uz sudjelovanje predstavnika Županije u Stručnom povjerenstvu za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

VI.

Ažuriranje evidencije lokacija odnosno Popisa otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Općine Ravna Gora - Liste prioriteta vrši Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav sukladno promjenama na terenu, saznanjima o novim lokacijama i izvršenim sanacijama.

O nastalim promjenama Općina Ravna Gora je obvezna hitno izvješćivati nadležni upravni odjel Županije.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 351-01/06-01/3

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 20. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

Popis otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta
na području Općine Ravna Gora

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

* Sanacija je moguća nakon rješenja imovinsko-pravnih odnosa s ruševnim objektom »Delač«, preko koje parcela je jedini mogući pristup odlagalištu.

 

Plan sanacije otpadom onečišćenog tla   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=167&mjesto=51314&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr