SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 12. Petak, 24. ožujka 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
6

3.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 23. ožujka 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o nagradi Općine Omišalj za sportska postignuća
međunarodne vrijednosti i značaja

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se nagrada Općine Omišalj za sportska postignuća međunarodne vrijednosti i značaja, visina nagrade, te kriteriji i postupak dodjele nagrade.

Članak 2.

Nagrada Općine Omišalj dodjeljuje se sportašima u pojedinačnim i ekipnim sportovima s prebivalištem na području općine Omišalj kao priznanje za sportska postignuća međunarodne vrijednosti i značaja.

Članak 3.

Nagrada Općine Omišalj dodjeljuje se za osvojenu zlatnu, srebrnu ili brončanu medalju odnosno za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na sljedećim natjecanjima:

- olimpijskim igrama,

- svjetskom prvenstvu u seniorskim, juniorskim i kadetskim kategorijama,

- europskom prvenstvu u seniorskim, juniorskim i kadetskim kategorijama.

Članak 4.

Sportašima iz članka 2. ove odluke dodjeljuje se povelja i novčana nagrada.

Izgled i sadržaj povelje utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 5.

Novčana nagrada za vrhunska sportska postignuća u olimpijskim sportovima u seniorskoj kategoriji dodjeljuje se u neto iznosu kako slijedi:

1. olimpijske igre:

zlatna medalja 120.000,00 kuna sportašu u

pojedinačnom ili ekipnom sportu

srebrna medalja 85.000,00 kuna sportašu u pojedinačnom

ili ekipnom sportu

brončana medalja 40.000,00 kuna sportašu u pojedinačnom

ili ekipnom sportu

2. svjetska prvenstva:

zlatna medalja 95.000,00 kuna sportašu u pojedinačnom

ili ekipnom sportu

srebrna medalja 60.000,00 kuna sportašu u pojedinačnom

ili ekipnom sportu

brončana medalja 30.000,00 kuna sportašu u pojedinačnom

ili ekipnom sportu

3. europska prvenstva:

zlatna medalja 60.000,00 kuna sportašu u pojedinačnom

ili ekipnom sportu

srebrna medalja 35.000,00 kuna sportašu u pojedinačnom ili ekipnom sportu

brončana medalja 20.000,00 kuna sportašu u pojedinačnom

ili ekipnom sportu

Članak 6.

Za osvojenu zlatnu, srebrnu ili brončanu medalju odnosno za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na svjetskim i europskim prvenstvima u olimpijskim sportovima u juniorskoj kategoriji, novčana nagrada iznosi pedeset posto (50%) nagrade utvrđene u članku 5. točki 2. i 3. ove odluke.

Članak 7.

Za osvojenu zlatnu, srebrnu ili brončanu medalju odnosno za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na svjetskim i europskim prvenstvima u olimpijskim sportovima u kadetskoj kategoriji, novčana nagrada iznosi dvadeset pet posto (25%) nagrade utvrđene u članku 5. točki 2. i 3. ove odluke.

Članak 8.

Novčana nagrada za osvojenu zlatnu, srebrnu ili brončanu medalju odnosno za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na svjetskim i europskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima iznosi pedeset posto (50%) iznosa utvrđenih u članku 5., točki 2. i 3., te članku 6. i 7. ove odluke.

Članak 9.

Dobitnici medalja u sportovima za koje se svake godine održava svjetsko ili europsko prvenstvo ostvarit će polovicu iznosa utvrđenih u člancima 5., 6., 7.,i 8. ove odluke.

Članak 10.

Sportaš iz članka 2. ove odluke podnosi zahtjev za dodjelu novčane nagrade Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije godinu dana od dana postizanja rezultata.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka dostavlja se:

- uvjerenje o postignutom rezultatu odgovarajućeg nacionalnog sportskog saveza,

- dokaz o prebivalištu u Općini Omišalj u vrijeme postizanja rezultata.

Članak 11.

Odluku o dodjeli novčane nagrade za sportska postignuća međunarodne vrijednosti i značaja donosi Općinsko vijeće Općine Omišalj na prijedlog Općinskog poglavarstva.

Članak 12.

Sredstva za dodjelu novčanih nagrada utvrđena ovom odlukom osiguravaju se u proračunu Općine Omišalj.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/1

Ur. broj: 2142-06-06-01-3

Omišalj, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=167&mjesto=51513&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr