SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 12. Petak, 24. ožujka 2006.
GRAD KRK
6

2.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 9. ožujka 2006. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Grada Krka za 2005. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Krka za 2005. godinu sadrži:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Višak prihoda utvrđen ovim Godišnjim obračunom Proračuna Grada Krka za 2005. godinu u iznosu od 1.306.733,51 kn su rezervirana namjenska sredstva pomoći PGŽ za vodoopskrbu Šotoventa koja će se utrošiti u 2006. godini.

Članak 3.

Pregled izvršenja bilance prihoda i rashoda Proračuna Grada Krka za 2005. godinu sastavni je dio ovog Obračuna:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-06-1

Krk, 9. ožujka 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, dipl. ing., v. r.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Krka   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=167&mjesto=51500&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr