SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 12. Petak, 24. ožujka 2006.
GRAD ČABAR
6

6.

Na temelju članka 1. i 2. Pravilnika o izmjenama pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 153/02), članka 26. Statuta grada Čabra (»Službene novine« broj 24/01, 06/02 i 22/05) i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čabra (»Službene novine« broj 24/ 01, 32/01 i 22/05), na sjednici održanoj dana 1. ožujka 2006. godine, Gradsko vijeće donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni Odluke o prodaji robe
izvan poslovnih prostorija

Članak 1.

U članku 2. Odluke o prodaji robe izvan poslovnih prostorija (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/03) (u daljnjem tekstu: Odluka), riječi »Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra« zamijenjuju se riječima »Upravni odjel za komunalne djelatnosti.«

Članak 2.

Članak 11. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Za objekte iz članka 3. stavka 1. točke 5. dozvoljava se postava na slijedećim lokacijama u gradu Čabru:

- ČABAR- parkiralište Finvest-corp d.d. Čabar, svakog drugog petka u mjesecu

- GEROVO - Ulica Eugena Kvaternika na desnoj strani (parni kućni brojevi), osim na križanju sa Snježničkom ulicom i Ulicom Borisa Šoštarića Adamića, gdje se objekt ne smije postaviti na udaljenosti manjoj od 10 metara od ruba kolnika Snježničke ulice i ruba kolnika Ulice Borisa Šoštarića Adamića, te ispred poslovnih objekata, svakog četvrtog petka u mjesecu

- PLEŠCE - centar, ispred Doma kulture, svakog petog petka u mjesecu

- PREZID - ispred Doma kulture i ispred mehaničke radione Finvest corp. d.d. Prezid, svakog trećeg petka u mjesecu

- TRŠĆE - iza Doma kulture »12. rujan«, svakog prvog petka u mjesecu.

Članak 3.

U članku 11. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Ostale dane u tjednu postava prodajnog mjesta nije dozvoljena, osim petog petka u mjesecu kada trgovci mogu proizvoljno odabrati mjesto (naselje) u kojem će vršiti prodaju, uz dužnost poštivanja lokacija na kojima se može vršiti prodaja robe.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, Poglavarstvo grada Čabra može posebnom dozvolom odobriti pojedinom trgovcu prodaju robe petkom u mjestu koje nije predviđeno kao tržno mjesto, u pravilu za prodaju prehrambenih proizvoda, a u sklopu održavanja sportskih, kulturnih ili drugih manifestacija prodaja se može dozvoliti svima u vrijeme i na mjestu koje će se odrediti samom dozvolom.«

Članak 4.

Članak 12. stavak 1. točka 4. Odluke mijenja se i glasi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 5.

U članku 15. Odluke o prodaji robe izvan poslovnih prostorija (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/03) (u daljnjem tekstu: Odluka), riječi »Jedinstvenog upravnog odjela« zamijenjuju se riječima »Grada Čabra«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/03-01/44

Ur. broj: 2108/01-06-2

Čabar, 1. ožujka 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, v.r.

 

Odluka o prvoj izmjeni   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=167&mjesto=51306&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr