SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
OPĆINA VRBNIK
Općina Vrbnik

20.

Na osnovi stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 39. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2002. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
stavka 1. članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2002. godini u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2002. godini na području Općine Vrbnik za komunalne djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje groblja

- javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U 2002. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u Općini Vrbnik obuhvaća:

1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i odvoz kontejnera:

- redovito čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina u naseljima Vrbnik, Risika i Garica), redovita košnja trave uz prometnice, košnja trave u parkovima, bojanje košarica, odvoz kontejnera i dr. održavanje.

- PLANIRANI RASHODI: 223.000,00 kuna

2.Održavanje parkova i spomenika kulture
- PLANIRANI RASHODI 90.000,00 kuna

3.Održavanje i proširenje javne rasvjete
- tekuće održavanje
- PLANIRANI RASHODI: 80.000,00 kuna
- proširenje javne rasvjete
- PLANIRANI RASHODI: 244.000,00 kuna

4.Izdatak za plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu
PLANIRANI RASHODI: 85.000,00 kuna

5.Izdaci za blagdansku dekoraciju
PLANIRANI RASHODI: 10.000,00 kuna

6.Izdaci za održavanje lučkih svjetala - dug prethodnih godina
PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

7.Održavanje nerazvrstanih cesta
PLANIRANI RASHODI: 210.000,00 kuna

8.Parkiralište Sv. Ivan - otkup terena
PLANIRANI RASHODI: 300.000,00 kuna

9.Sanacija deponija Vajavine i uređenje parkirališta Supeška
PLANIRANI RASHODI: 500.000,00 kuna

10.Uređenje Trga Pre sparov zid
PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

Članak 3.

Za financiranje ovog Programa predviđaju se sredsva prikupljena od naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naplate parkirališta, prodaje zemljišta te ostalih prihoda Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/01-03/06

Ur. broj: 2142-07-03-03-1

Vrbnik, 25. ožujka 2003.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Franjo Toljanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=51516&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr