SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
OPĆINA VRBNIK
Općina Vrbnik

19.

Na osnovi stavka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 35.Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 39. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2003. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2003. godinu

Članak 1.

Ovim Programom se utvrđuju oblici, opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti kulture u 2003. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1.ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2003.godinu obuhvaćena su sredstva za sljedeće djelatnosti:

1.VGA Vrbnik
(sufinanciranje rada)
- PLANIRANI RASHODI: 20.000,00 kuna

2.Kvarnerski vez
(sufinanciranje tiskanja lista)
- PLANIRANI RASHODI: 2.000,00 kuna

3.VKD FRANKOPAN, Vrbnik
- PLANIRANI RASHODI: 43.500,00 kuna

4.Održavanje spomenika kulture
- PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

5.Festival folklora
(u suradnji sa ostalim otočnim općinama)
PLANIRANI RASHODI: 10.000,00 kuna

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 600-01/01-03/02

Ur. broj: 2142-07-03-03-1

Vrbnik, 25. ožujka 2003.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Franjo Toljanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=51516&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr