SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
OPĆINA VRBNIK
Općina Vrbnik

17.

Na osnovi članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) i članka 39. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2003. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za 2003. godinu u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom se utvrđuju oblici, opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti socijalne skrbi, brige o djeci i športa u 2003. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U proračunu Općine Vrbnik za 2003. godinu obuhvaćena su sredstva za sljedeće djelatnosti:

1. DV »Katarina Frankopan«, Krk PRO Vrbnik

(tekuće pomoći i nabava didakt. materijala)

- PLANIRANI RASHODI: 140.000,00 kuna

2. OŠ »Fran Krsto Frankopan« RJ Vrbnik

(izborna nastava, tekuće pomoći i tekuće održavanje)

- PLANIRANI RASHODI: 65.000,00 kuna

3. SŠ »Hrvatski kralj Zvonimir«

(ostale tekuće donacije)

- PLANIRANI RASHODI - 8.000,00 kuna

4. Socijalni program

- umirovljenici (prigodni poklon paketi za božićne blagdane) - 10.000,00 kuna

- invalidi - 3.000,00 kuna

- PLANIRANI RASHODI 13.000,00 kuna

5. Crveni križ

PLANIRANI RASHODI: 8.000,00 kuna

6. Caritas

PLANIRANI RASHODI: 2.000,00 kuna

7. HVIDRA

PLANIRANI RASHODI: 3.500,00 kuna

8. Programi športa

(šahovska sekcija, NK Krk, karate i ostali programi)

PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

9. Prijevoz

- autobusna linija Garica-Kras-Garica - 8.220,00 kuna

- prijevoz učenika i studenata - 21.780,00 kuna

PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/03-03/01

Ur. broj: 2142-07-03-03-1

Vrbnik, 25. ožujka 2003.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Franjo Toljanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=51516&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr