SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 8. Ponedjeljak, 27. veljače 2006.
GRAD CRIKVENICA
17

2.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01 - Vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 33. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 7. sjednici održanoj 21. veljače 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Članak 1.

Članak 6. Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) mijenja se i glasi:

»Odbor za zaštitu okoliša i prostorno planiranje ima 9 članova i to: predsjednika koji se u pravilu bira iz reda članova Gradskog vijeća, te potpredsjednika i 7 članova koji se mogu birati i iz redova građana, znanstvenika, stručnih i javnih djelatnika, a s prebivalištem na području Grada Crikvenice.«

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-01/06-01/09

Ur. broj: 2107/01-01-06-4

Crikvenica, 21. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=163&mjesto=10003&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr