SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 8. Ponedjeljak, 27. veljače 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
17

17.

Na temelju članka 35. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04 i 101/04), članka 2. stavak 3. Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Željka Trubića (»Službene novine« broj 14/99, 27/99 i 18/05) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 19. sjednici održanoj 9. veljače 2006. godine, donijelo

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za luku
posebne namjene županijskog značaja - brodogradilišnu
luku Brodogradilišta Željka Trubića

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra za luku posebne namjene županijskog značaja - brodogradilišnu luku Brodogradilišta Željka Trubića s dosadašnjeg Ovlaštenika koncesije obrtnika Željka Trubića na novog Ovlaštenika koncesije Brodograditeljski obrt »Zimovnik« vlasnika Dragana Trubića, iz Klimna, Klimno 13.

Ovlaštenik koncesije Brodograditeljski obrt »Zimovnik« vlasnika Dragana Trubića, stječe pravo korištenja pomorskog dobra, luke posebne namjene županijskog značaja - brodogradilišne luke Brodogradilišta Željka Trubića iz članka 1. i 2. Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku Brodogradilišta Željka Trubića (»Službene novine« broj 14/99, 27/99 i 18/05), te stječe sva prava i preuzima sve obveze, kako je određeno navedenom Odlukom, Ugovorom o koncesiji od 6. srpnja 1999. godine i Dodacima Ugovora, 10. prosinca 1999. godine i 1. kolovoza 2005. godine, danom potpisa Ugovora iz točke II. ove Odluke.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti s dosadašnjim Ovlaštenikom koncesije i novim Ovlaštenikom koncesije ugovor o prijenosu koncesije kojim će se utvrditi prijenos koncesije na novog ovlaštenika.

Ukoliko novi Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše predmetni ugovor o prijenosu koncesije, smatrat će se da odustaje od prijenosa koncesije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/3

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-06-9

Rijeka, 9. veljače 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=163&mjesto=00001&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr