SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 8. Ponedjeljak, 27. veljače 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
17

16.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), te temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 29. studeno

ga 2005. godine, Županijsko poglavarstvo je na 19. sjednici održanoj 9. veljače 2006. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog i športskog turizma »Sv. Fuska«

Članak 1.

U članku 5. stavak 2. točka a) Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog i športskog turizma »Sv. Fuska« (»Službene novine« broj 23/00 i 19/ 05) mijenja se i glasi:

»a) stalni dio naknade u iznosu od 1,20 kn/m2 zauzete površine«.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke zaključit će se Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene - luku nautičkog i športskog turizma »Sv. Fuska«.

Stalni dio koncesijske naknade iz članka 1. ove Odluke obračunava se od 1. siječnja 2005. godine.

Članak 3.

Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše predmetni Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od produljenja koncesije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/3

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-06-11

Rijeka, 9. veljače 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=163&mjesto=00001&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr