SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
OPĆINA FUŽINE
Općina Fužine

Općina Fužine

28.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 36. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 28/ 01 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 2. svibnja 2003. godine donosi

PRORAČUN
Općine Fužine za 2003. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Fužine za 2003. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi (klasa 6) 3.825.137,53

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

(klasa 7) 283.205,00

3. Rashodi (klasa 3) 3.860.400,00

4. Rashodi za nefinancijsku imovinu

(klasa 4) 2.207.600,00

5. Razlika (višak/manjak) -1.959.657,47

B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 440.997,47

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. Primici od financijske imovine i

zaduživanja (klasa 8) 1.518.660,00

8. Izdaci za financijsku imovinu i otplate

zajmova (klasa 5) 0,00

9. Neto zaduživanje/financiranje 1.518.660,00

10. Višak/manjak+raspoloživih sr. iz pret.

god+neto zad. i fin. 0,00

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama, utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna za 2003. godinu.

Članak 3.

Rashodi/izdaci Proračuna u iznosu od 6.068.000,00 kn raspoređuje se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna.

PLAN PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 31. 12. 2003.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 4.

Ovaj Proračun Općine Fužine za 2003. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2003. godine.

Klasa: 400-08/01-01/10

Ur. broj: 2112-03-03-2

Fužine, 02. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Josip Radošević, v.r.

 

Rashodi i izdaci Proračuna   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=10009&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr