SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
OPĆINA LOVRAN
8

5.

Na temelju članka16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranke županije broj 26/01, 14/02 i 8/05), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 9. veljače 2006. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom redarstvu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redarstvu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/95 i 15/95) u članku 7. alineji 7. riječi: »novčane kazne« zamjenjuju se riječju: »globe«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. riječi:« Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se« zamjenjuju se riječima: »Globom od 1.000,00 kuna oglobit će se«.

U stavku 2. riječi »Novčanom kaznom od 400,00 do 500,00 kuna, kaznit će se« zamjenjuju se riječima: »globom od 200,00 kuna, oglobit će se«.

Članak 3.

U članku 15. riječi: »Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se« zamjenjuju se riječima: »Globom od 200,00 kuna oglobit će se«.

Članak 4.

U članku 15a. riječi: novčanu kaznu« zamjenjuju se riječju: »globu«, a riječi: »300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »200,00 kuna«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/02

Ur. broj:2156/02-01-06-1

Lovran, 9. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51415&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr