SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
OPĆINA KLANA
8

8.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 17. veljače 2006. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o naknadama općinskog načelnika, članova Općinskog
poglavarstva Općine Klana, predsjednika,
potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Klana

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se naknada za rad općinskog načelnika, članova Općinskog poglavarstva Općine Klana, predsjednika, potpredsjednika, vijećnika, članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana i osoba koje po službenoj dužnosti prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana.

Članak 2.

Utvrđuje se naknada općinskom načelniku u neto iznosu od 8.800,00 kuna mjesečno, a način obavljanja dužnosti općinskog načelnika odredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Klana.

Članak 3.

Član Općinskog poglavarstva Općine Klana ima pravo na:

- naknadu u iznosu od 1.000,00 kuna neto mjesečno i

- naknadu u iznosu 400,00 kuna neto za svako prisustvovanje sjednici Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća Općine Klana

- naknadu u iznosu od 250,00 kuna neto za svako prisustvovanje sjednici radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana

Članak 4.

Utvrđuje se naknada predsjedniku Općinskog vijeća Općine Klana u neto iznosu od 1.800,00 kuna mjesečno.

Članak 5.

Utvrđuje se naknada potpredsjedniku Općinskog vijeća Općine Klana u neto iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.

Članak 6.

Vijećnik Općinskog vijeća Općine Klana ima pravo na:

- naknadu u iznosu od 400,00 kuna neto za svako prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća Općine Klana

- naknadu u iznosu od 250,00 kuna neto za svako prisustvovanje sjednici radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana

Članak 7.

Utvrđuje se naknada vanjskim suradnicima za svako prisustvovanje sjednici radnih tijela, sjednici Općinskog vijeća i sjednici Općinskog poglavarstva Općine Klana u neto iznosu od 250,00 kuna.

Članak 8.

Utvrđuje se naknada osobama koje po službenoj dužnosti prisustvuju sjednici radnih tijela, sjednici Općinskog vijeća i sjednici Općinskog poglavarstva Općine Klana u neto iznosu od 250,00 kuna po sjednici.

Članak 9.

Osobe koje ostvaruju pravo na naknadu temeljem ove Odluke mogu biti upućene na službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu za što im pripada naknada prijevoznih troškova, dnevnica i naknada troškova noćenja u visini koja je propisana za djelatnike Općine Klana.

Članak 10.

Danom primjene ove Odluke prestaje primjena Odluke o određivanju naknada predsjednika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 22/01, 29/01, 23/02, 27/03 i 44/04).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. ožujka 2006. godine.

Klasa: 021-01/06-01/14

Ur. broj: 2170-06-06-01-01

Klana, 17. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Šnajdar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51217&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr