SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
OPĆINA KLANA
8

6.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 17. veljače 2006. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Klana za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Općine Klana za 2006. godinu za:

1. javne površine

2. nerazvrstane ceste

3. groblja

4. javnu rasvjetu

5. opskrbu pitkom vodom

6. odvodnju otpadnih voda

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta i gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 250.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 782.000,00 kuna

- naknada za koncesiju 4.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a) uređenje dječjeg igrališta u Klani 130.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 50.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 80.000,00 kuna

b) uređenje tribina na igralištu na Liscu 32.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 10.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 22.000,00 kuna

c) uređenje okoliša Pristava 105.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 80.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 25.000,00 kuna

d) nabava javne dekorativne rasvjete 15.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 15.000,00 kuna

e) nabava nadstrešnice vanjske pozornice 100.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 100.000,00 kuna

f) otkup zemljišta za uređenje javnih

površina 30.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 30.000,00 kuna

g) geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 20.000,00 kuna

h) uređenje parka Krug u Studeni 61.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 61.000,00 kuna

i) parcelacija građevinskog zemljišta

u Kalužici 20.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 20.000,00 kuna

j) projektna dokumentacija 20.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 20.000,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a) uređenje mosta Laze 80.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 50.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 30.000,00 kuna

b) izgradnja nogostupa kroz naselje

Klana 100.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 50.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 50.000,00 kuna

c) otkup zemljišta za izgradnju nogostupa

kroz naselje Klana 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

d) usluge nadzora 30.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 30.000,00 kuna

e) geodetsko-katastarske usluge 30.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 30.000,00 kuna

f) projektna dokumentacija 30.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 30.000,00 kuna

3. Groblje

a) otkup zemljišta za proširenje groblja 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

b) popločenje prilaznih staza na groblju 15.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 10.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 5.000,00 kuna

c) uređenje špine na groblju Breza 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

d) uređenje stepenica na groblju Breza 8.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 4.000,00 kuna

- naknada za koncesiju 4.000,00 kuna

4. Opskrba pitkom vodom

a) sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže

u novom dijelu naselja Kalužica 60.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 60.000,00 kuna

b) izrada projektne dokumentacije - vodovod

naselja Kalužica i Za Vrh 120.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 120.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/12

Ur. broj: 2170-06-06-01-01

Klana, 17. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Ivan Šnajdar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51217&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr