SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
6

5.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 18/03 i 23/05) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donosi dana 8. veljače 2006. godine sljedeću

ODLUKU
o izmjeni Odluke
o osnivanju Socijalnog vijeća

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Socijalnog vijeća (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/03) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Socijalno vijeće ima 7 članova.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/06-01/5

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 9. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51250&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr