SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
GRAD MALI LOŠINJ
Grad Mali Lošinj

9.

Na temelju članka 46. st. 4. i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 15. svibnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o područjima i granicama mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se područja i granice mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad).

Mjesni odbori određeni su Statutom Grada.

II. PODRUČJA I GRANICE MJESNIH ODBORA

Članak 2.

Pod područjem mjesnog odbora podrazumijeva se, u smislu ove Odluke, zaokružena prostorna cjelina na području Grada, s utvrđenim granicama.

Područja mjesnog odbora na području Grada utvrđena su na 9 kartografska prikaza, u mjerilu 1:25000 (u daljnjem tekstu: kartografski prikazi), a koji čine sastavni dio ove Odluke.

Granice područja mjesnih odbora ucrtane su (crvenom) bojom na kartografskim prikazima.

Kartografski prikazi pohranjeni su u pismohrani Grada Malog Lošinja te u registru prostornih jedinica Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Mali Lošinj, i nisu predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Područje i granice mjesnog odbora mogu se mijenjati u slučaju:

- osnivanja novog mjesnog odbora;

- izdvajanja dijela područja mjesnog odbora;

- spajanja mjesnih odbora.

O inicijativi i prijedlogu za promjenu područja i granica mjesnog odbora iz st. 1. ovog članka, odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora u skladu s odredbama Statuta Grada.

III. SJEDIŠTA MJESNIH ODBORA

Članak 4.

Sjedišta mjesnih odbora su:

1. Za mjesni odbor Belej, u Beleju;

2. Za mjesni odbor Ustrine, u Ustrinama;

3. Za mjesni odbor Osor, u Osoru;

4. Za mjesni odbor Punta Križa, u Punta Križi;

5. Za mjesni odbor Nerezine - Sv. Jakov, u Nerezinama;

6. Za mjesni odbor Ćunski, u Ćunskom;

7. Za mjesni odbor Artatore, u Artatorama;

8. Za mjesni odbor Veli Lošinj, u Velom Lošinju;

9. Za mjesni odbor Susak - Srakane, u Susku;

10. Za mjesni odbor Unije, u Unijama;

11. Za mjesni odbor Ilovik, u Iloviku;

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 931-04/03-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-03-5

Mali Lošinj, 15. svibnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=10005&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr