SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
GRAD MALI LOŠINJ
Grad Mali Lošinj

8.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02) i u svezi s člankom 10. st. 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 15. svibnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Mali Lošinj

Članak 1.

Članak 5. Odluke o grbu i zastavi Općine Mali Lošinj (»Službene novine« Županije primorsko-goranske 21/96, Ispravak - 24/96), mijenja se i glasi:

»Grb i zastava Općine mogu se izrađivati i koristiti u obliku značke, suvenira, naljepnice, kao i na promidžbenim materijalima Turističke zajednice Grada Malog Lošinja i tvrtki koje se bave turističkom djelatnošću, na logotipima udruga građana, publikacijama, te drugim materijalima i slučajevima kada se radi o promicanjima interesa Grada Malog Lošinja.

Odobrenje pravnim i fizičkim osobama za korištenje grba i zastave na načine iz prethodnog stavka daje Gradsko poglavarstvo.«

Članak 2.

Riječi »Općina« i »općinski« u odgovarajućim padežima u Odluci o grbu i zastavi Općine Mali Lošinj mijenjaju se u riječi »Grad« i »gradski« u odgovarajućim padežima.

Članak 3.

Zadužuje se Ured Gradskog poglavarstva da izradi pročišćeni tekst Odluke o grbu i zastavi Općine Mali Lošinj.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 017-01/03-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-03-7

Mali Lošinj, 15. svibnja 2003.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=10005&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr