SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
GRAD MALI LOŠINJ
Grad Mali Lošinj

7.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), članka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96. pročišćeni tekst) i članka 73. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. svibnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na
području Grada Mali Lošinj

Članak 1.

Članak 38. se briše.

Članak 2.

Članak 42/b. mijenja se i glasi:

»Dozvole za ograničeni ulazak u grad izdaje Upravni odjel za komunalni sustav na zahtjev pravnih i fizičkih osoba koje ostvaruju pravo na parkiranje sukladno članku 30., 37., 42., 63. i 66. st. 1. al.7.

Dozvole se izdaju u obliku plastificirane kartice koja se umeće u plastični džep zaljepljen na vidljivom mjestu unutrašnje strane vjetrobranskog stakla.

Na dozvoli su upisani sljedeći podaci:

- registracijski broj vozila za koje se izdaje / godina / zona

- namjena / ulice / dozvoljeno vrijeme parkiranja

- serijski broj kartice.

Dozvole se razlikuju u boji prema namjeni:

A) Dozvole za registrirane dostavljače i servisere su žute boje, vrijeme dozvoljenog parkiranja je 60 min. u vremenu od 05,00-16,00 sati.

B) Dozvole za opskrbu vlastitih poslovnih prostora i objekata su crvene boje, vrijeme dozvoljenog parkiranja je 30 min. u vremenu od 05,00-16,00 sati:

B/1. za I. zonu (Mali Lošinj: Ul. I. i S. Vidulića i Ul. Priko),

B/2. za II. zonu (Mali Lošinj: Ul. Riva lošinjskih kapetana, Ul. Ivana i Stjepana Vidulića i Ul. Priko ),

B/3. za III. zonu (Veli Lošinj, Mali Lošinj: Ul. I. i S. Vidulića i Ul. Priko ).

C) Dozvole za parkiranje vozila u vlastitoj garaži ili okućnici, ili čest. zem. na kojoj je dozvoljeno parkiranje, uz obvezno držanje vozila na naznačenoj k.č.br. ili adresi, su svjetlo plave boje:

C/1. za I. zonu (Mali Lošinj: Ul. I. i S. Vidulića, Zagrebačka ulica, Ul. Sv. Marije i Ul. Priko),

C/2. za II. zonu (Mali Lošinj: Ul. Riva lošinjskih kapetana do autobusne stanice),

C/3. za III. zonu (Veli Lošinj).

D) Dozvole za parkiranje na parkiralištu DRAGA su zelene boje, s točno označenim razdobljem trajanja dozvole obzirom na uplaćeni iznos za parkiranje.

E) Za posebne manifestacije i prigode izdavat će se jednodnevne dozvole narančaste boje.

Dozvola vrijedi samo za vozilo kojem je izdana i mora biti vidljivo istaknuta na vozilu.«

Članak 3.

U članku 63. Odluke brišu se riječi »jednog od navedenih vozila« i dodaje: »vozila koje se koristi u poslovne svrhe«.

Članak 4.

U članku 66. Odluke, u stavku 1, alineja 7. mijenja se i glasi:

»- 4,00 Kn dnevno za stanovnike, odnosno za umirovljenike besplatno, a koji stanuju u Ulici braće Ivana i Stjepana Vidulića od kbr. parni 2-44 i neparni 1-91, u Ulici Matije Gupca i Ulica Sv. Marije, zapadni dio od kbr. 1 do kbr. 27, u Zagrebačkoj ulici od kbr. parni 2-56 i neparni 1-69, u Ulici Brdina od kbr. parni 2-6 i neparni 1-17 i Ulici Maria Martinolića, koji stječu pravo parkiranja vlastitog vozila na parkiralištu Draga 1 ili Draga 2, bez prava na obvezno osiguranje slobodnog mjesta.

Dozvola se izdaje na osnovu potvrde o plaćenoj naknadi za cijelo vrijeme trajanja regulacije prometa.

Ukoliko korisnik dozvole parkira vozilo u Ulici Ivana i Stjepana Vidulića i u Ulici Priko, gubi pravo na povlaštenu dozvolu. Kontrolu će vršiti komunalno redarstvo.«

Članak 5.

U članku 70. st. 2. mijenja se i glasi:

»Naplata parkiranja u gradu Mali Lošinj provodit će se od 29. svibnja 2003.godine do 30. rujna 2003.godine.

Naplata parkiranja na parkiralištima na području Grada Malog Lošinja, provodit će se od 1. lipnja 2003. do 30. rujna 2003. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske Županije.

Klasa: 340-01/03-01/21

Ur. broj: 2213/01-01-03-4

Mali Lošinj, 15. svibnja 2003.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=10005&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr