SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
GRAD MALI LOŠINJ
Grad Mali Lošinj

6.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 15. svibnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Članak 62. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 30/97), mijenja se i glasi: »Vijećnička pitanja postavljaju se na početku sjednice, a mogu se postavljati usmeno i pismeno, s time da je vijećnik dužan navesti kome upućuje pitanje.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/03-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-03-2

Mali Lošinj, 15. svibnja 2003.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=10005&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr