SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
GRAD MALI LOŠINJ
Grad Mali Lošinj

Grad Mali Lošinj

5.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 15/97) i članka 30. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. svibnja 2003. godine, sa sedam glasova »ZA« i šest glasova »SUZDRŽANI«, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Grada Malog Lošinja za 2002. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Malog Lošinja za 2002. godinu sadrži:

- ostvarene prihode/primitke 33.830.055,41 kn

- izvršene rashode/izdatke 26.940.687,63 kn

- višak prihoda/primitaka 6.889.367,78 kn.

Članak 2.

Višak prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima sastoji se od:

- stvorenih obveza u iznosu od 4.464.562,80 kn

- neutrošenih sredstava u iznosu 2.424.804,98 kn.

Članak 3.

Obveze iz članka 2. odnose se na:

a) obveze preuzete ugovorima 1.705.874,33 kn

- uređenje zgrade mjesnog odbora Susak

i Unije 32.155,72 kn

- izrada konzervatorske studije Osor 100.000,00 kn

- izgradnja osnovne škole 1.208.718,61 kn

- uređenje Arheološke zbirke Osor 25.000,00 kn

- uređenje rive na Velim Srakanama 140.000,00 kn

- uređenje javne rasvjete na Unijama 80.000,00 kn

- uređenje ceste za Mrtvašku 120.000,00 kn

b) rashode koji se podmiruju iz namjenskih

prihoda 2.758.688,47 kn

- unapređenje površina pod lovištem 33.786,45 kn

- izgradnja i rekonstrukcija stanova 2.724.902,02 kn.

Članak 4.

Neutrošena sredstva iz članka 2. raspoređuju se za sljedeće namjene:

a) za već utvrđene obveze u planu Proračuna

za 2003. godinu 1.161.281,39

- Vodovodu i čistoći d.o.o., gravitacijski

cjevovod u Veloselskoj ulici 780.000,00

- zajmovi za obrtništvo i malo

poduzetništvo 300.000,00

- izgradnje osnovne škole 81.281,39

b) za ostale namjene 550.000,00

- izgradnja osnovne škole 204.000,00

- rekonstrukcija centralnog grijanja

u športskoj dvorani 100.000,00

- održavanje športskih i dječjih igrališta 26.000,00

- održavanje upravne zgrade grada 20.000,00

- Dječjem vrtiću Cvrčak, investicijsko

održavanje 100.000,00

- izrada prostornih planova i geodetskih

podloga 100.000,00

c) za ostale namjene u komunalnom sustavu 583.523,59

- uređenje poslovnih prostora 230.000,00

- Vodovodu i čistoći d.o.o. za infrastrukturu

Veloselska ulica - Zagazinjine 160.000,00

- Vodovodu i čistoći d.o.o. za izgradnju

nogostupa u Veloselskoj ulici 70.000,00

- održavanje javne rasvjete 123.523,59

d) za ostale rashode 130.00,00

- sudski postupci 80.000,00

- naplata poreznih prihoda 50.000,00

A. RAČUN PRIHODA i RASHODA

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 5.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Grada Malog Lošinja za 2002. godinu sastavni je dio Godišnjeg obračuna.

Članak 6.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-03-4

Mali Lošinj, 15. svibnja 2003.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 

Račun rashoda i prihoda   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=10005&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr