SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 25. Petak, 14. lipnja 2024.
OPĆINA MRKOPALJ

17.

Na temelju članka 120. stavka 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 144/21 ) članka 3. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 67/22) i članka 26.Statuta Općine Mrkopalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije br. 10/21 ), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici, održanoj 29. travnja 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

O ZADUŽIVANJU OPĆINE MRKOPALJ
ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:
Nabava višenamjenskog
komunalnog stroja

Članak 1

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj je suglasno da se Općina Mrkopalj kreditno zaduži za kapitalni projekt: Nabava višenamjenskog komunalnog stroja kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, pod slijedećim uvjetima:

                                    *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Općina Mrkopalj će sa Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka sklopiti ugovor o kreditu pod uvjetima iz ove Odluke, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, sukladno članku 120. Zakona o proračunu.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Mrkopalj za sklapanje ugovora iz članka 2. ove Odluke te izdavanje zadužnice kao instrumenata osiguranja povrata kredita.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

 

 

 

 

 

KLASA: 024-02/24-01/01

URBROJ: 2170-29-01-24-10

Mrkopalj, 29. travnja 2024.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednica

Helena Crnković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2331&mjesto=51315&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr