SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 22. Petak, 24. svibnja 2024.
KOMUNALNO DRUŠTVO TD BAŠKA

1.

Na osnovi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 68/18, 110/18, 32/20), uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Baška, KLASA: 024-02/24-01/5, URBROJ: 2170-15-01/1-24-4, sa sjednice od dana 16. svibnja 2024. godine, Uprava TD BAŠKA d.o.o., Baška, Palada 88, OIB: 82947171108, kao Organizator parkiranja donosi

Izmjene i dopune

općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim
javnim površinama

Članak 1.

U Općim uvjetima usluge parkiranja na uređenim javnim površinama („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj: 8/21, 24/22, 18/23) u članku 2. dopunjuje se stavak 5. kojim se utvrđuje mogućnost kupnje sezonskih parkirnih karti sa rezerviranim parkirnim mjestom na dijelu parkirališta „Zarok“ i „Suha marina“ tako da članak 2. stavak 5. glasi:

„Dio parkirališta „Stara pošta“ (odvojeni dio parkirališta koji se nalazi na k.č. 3257 k.o. Baška-nova), dio parkirališta Zarok (ukupno pet parkirnih mjesta koja se nalaze preko puta aparata za naplatu parkiranja) i parkiralište „Suha marina“ određuju se zatvorenim parkiralištem sa mogućnošću kupnje sezonskih parkirnih karti sa rezerviranim parkirnim mjestom.“

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Baška, 16. svibnja 2024. godine

Uprava Društva:

Marin Valković, član uprave

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2328&mjesto=4 &odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr