SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 20. Ponedjeljak, 13. svibnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

87.

Župan Primorsko-goranske županije, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), članka 52. stavka 1. točke 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 29/19, 27/23 i 38/23), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, dana 7. svibnja 2024. godine donio je

P R A V I L N I K

o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 33/23, dalje u tekstu: Pravilnik) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

„U Upravnom odjelu se sistematizira 15 radnih mjesta sa 17 izvršitelja.

Članak 2.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 14. „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJNE PROGRAME I PROJEKTE ODGOJA I OBRAZOVANJA“ mijenja se broj izvršitelja sa „1“ na „2“.

Članak 3.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, ukida se radno mjesto pod rednim brojem 15. „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA INFORMIRANJE, PROMIDŽBU I EU PROJEKTE“.

Članak 4.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, briše se privremeno radno mjesto pod rednim brojem 17. „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI PROMOCIJE I PROMIDŽBE PROJEKTA RCK RECEPT“.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-03/23-01/7

URBROJ: 2170-06-01/2-24-5

Rijeka, 7. svibnja 2024.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl.ing., v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2326&mjesto=00001&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr