SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 20. Ponedjeljak, 13. svibnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

86.

Župan Primorsko-goranske županije, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), članka 52. stavka 1. točke 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 29/19, 27/23 i 38/23), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, dana 7. svibnja 2024. godine donio je

P R A V I L N I K

o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog
odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 33/23 i 44/23, dalje u tekstu: Pravilnik) u članku 6. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„U Upravnom odjelu se sistematizira jedno privremeno radno mjesto za potrebe rada na projektu.

Članak 2.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, iza radnog mjesta pod rednim brojem 12. dodaje se privremeno radno mjesto pod rednim brojem 12.a „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAD NA PROJEKTU CYROS“.

Članak 3.

Dopuna Sistematizacije radnih mjesta utvrđena u članku 2. ovog Pravilnika, sa nazivom i opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima za raspored na privremeno radno mjesto te opisom razine standardnih mjerila, nalazi se u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Privremena sistematizacija radnog mjesta iz članka 1. ovog Pravilnika traje do okončanja projekta CYROS, nakon čega će se privremeno radno mjesto brisati iz Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-03/23-01/10

URBROJ: 2170-06-01/2-24-12

Rijeka, 7. svibnja 2024.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl.ing., v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2326&mjesto=00001&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr