SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 20. Ponedjeljak, 13. svibnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

81.

Na temelju članka 437. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), točke 5.2. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o., članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 29. travnja 2024. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.

I.

Edi Lohajner, kao predstavnik Primorsko-goranske županije, imenuje se za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.

II.

Imenovanom članu Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke mandat traje četiri godine od stupanja na snagu ove Odluke.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/23).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/16

URBROJ: 2170-01-01/6-24-24

Rijeka, 29. travnja 2024.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl.ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2326&mjesto=00001&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr