SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 20. Ponedjeljak, 13. svibnja 2024.
OPĆINA PUNAT

20.

Na temelju članka 155. stavka 3. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/22) i članka 73. stavka 2. Odluke o redu na pomorskom dobru („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 44/23) Općinsko vijeće Općine Punat na 19. sjednici održanoj dana 24. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU

o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice pomorskih redara Općine Punat

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Odlukom propisuje se izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice pomorskog redara Općine Punat.

II. SLUŽBENA ODORA POMORSKIH REDARA

Članak 2.

Za vrijeme obavljanja poslova u vrijeme radnog vremena i u drugim slučajevima po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat pomorski redar treba biti odjeveni u službenu odoru.

Službena odora pomorskog redara je zimska i ljetna, a čine je:

- zimska jakna

- vjetrovka

- duge zimske hlače (muške/ženske),

- kratke ljetne hlače (muške/ženske),

- ljetna suknja,

- zimska polo majica s kragnom dugih rukava (muška/
ženska)

- ljetna polo majica s kragnom kratkih rukava (muška/
ženska)

- vesta

- zimske/ljetne cipele/tenisice

- šilterica/kapa.

Članak 3.

Zimska jakna plave je boje, odgovarajuće dužine i seže do ispod pojasa.

Vjetrovka s kapuljačom plave je boje, odgovarajuće dužine i seže do ispod pojasa. Pomorski redar na lijevom rukavu vjetrovke, 5 cm ispod ramenog sastava, nosi našivak – grb Općine Punat.

Članak 4.

Duge zimske hlače plave su boje, klasičnog kroja, s džepovima sa strane.

Kratke ljetne hlače plave su boje, dužine do koljena.

Članak 5.

Ljetna suknja plave je boje, dužine do koljena, zvonastog oblika.

Članak 6.

Zimska polo majica s kragnom dugih rukava bijele je boje.

Ljetna polo majica s kragnom kratkih rukava bijele je boje.

Pomorski redar na lijevom rukavu ljetne i zimske polo majice, 5 cm ispod ramenog sastava, nosi našivak – grb Općine Punat. Polo majica na prednjoj desnoj strani ima oznaku „ POMORSKI REDAR“ plave boje, dimenzija 12 x12 cm.

Članak 7.

Vesta je plave boje, okruglog ovratnika.

Članak 8.

Šilterica/kapa plave je boje.

Članak 9.

Pojedini dijelovi odore nemaju utvrđeni rok uporabe, već se zamjenjuju nakon dotrajalosti, većeg oštećenja ili potpunog uništenja nastalog prilikom obavljanja zadaće pomorskog redara.

Najduži rok trajanja pojedinih dijelova odore iznosi dvije godine, a računa se od dana kada je pomorski redar primio odoru na korištenje.

Članak 10.

Pomorskom redaru prilikom stupanja na dužnost izdaje se nova odora, o čemu se vodi popis. Odora se mora uredno održavati i čuvati.

Troškovi nabave odore i opreme pomorskog redara podmiruju se iz proračuna Općine Punat.

Pomorski redar kojemu je prestao radni odnos, odnosno koji je raspoređen na drugo radno mjesto u Općini Punat, obvezan je vratiti odoru koju je zadužio.

II. SLUŽBENA ISKAZNICA POMORSKOG REDARA

Članak 11.

Iskaznica pomorskog redara (u nastavku teksta: iskaznica) izrađuje se na punijem papiru bijele boje, dimenzija 90x65 mm i zaštićuje se prozirnim plastičnim omotom. Tekst na iskaznici ispisan je crnom bojom:

a) na prednjoj strani:

1. naziv ISKAZNICA POMORSKOG REDARA,

2. otisnut grb Republike Hrvatske, i natpis REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA

3. otisnut grb Općina Punat i natpis OPĆINA PUNAT

4. mjesto za fotografiju, veličine 26x32 mm,

Ispod koje se nalazi ime i prezime nositelja iskaznice, a iznad koje se nalazi broj iskaznice

5. U donjem lijevom kutu nalazi se potpis i pečat općinskog načelnika

6. U donjem desnom kutu nalazi se potpis nositelja iskaznice.

b) na poleđini:

7. tekst o ovlasti nositelja iskaznice,

8. mjesto i datum izdavanja iskaznice,

9. upozorenje da iskaznica vrijedi do opoziva.

Službenu iskaznicu pomorski redar nosi oko vrata na akreditacijskoj vezici plave boje.

Obrazac iskaznice pomorskog redara sastavni je dio ove Odluke, Prilog 1.

Članak 12.

Službenom iskaznicom pomorski redar smije se koristiti samo u okviru nadležnosti obavljanja poslova pomorskog
redara.

Članak 13.

Pomorski redar kojem prestaje radni odnos, odnosno koji je raspoređen na drugo radno mjesto u Općini Punat dužan je službenu iskaznicu predati voditelju Odsjeka.

Službena iskaznica vrijedi od dana njenog izdavanja do opoziva.

Pomorski redar koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje ili iskaznica bude oštećena, dužan je o tome odmah izvijestiti voditelja Odsjeka.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-05/24-01/2

URBROJ: 2170-31-01-24-6

Punat, 24. travnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2326&mjesto=51521&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr