SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 20. Ponedjeljak, 13. svibnja 2024.
OPĆINA MRKOPALJ

10.

Na temelju odredbi članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20 ) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/21) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 29. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom provodi se raspodjela rezultata iskazanog u financijskim izvještajima za 2023. godinu te se utvrđuje namjena i raspodjela viška neutrošenih prihoda u skladu s propisima iz područja proračuna.

Članak 2.

Općina je na dan 1.1.2024. godine u eurima iskazala rezultat u Bilanci na računima podskupine 922 prema kategorijama kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 485.675,97 eura čini razlika između prihoda i rashoda poslovanja u iznosu od 587.584,82 eura umanjena za korekcije rezultata 309.568,25 eura, te uvećan za višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina 207.659,40 eura.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 144.634,25 eura nastao je razlikom prihoda od prodaje nefinancijske imovine i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 450.593,88 eura, a ta razlika umanjena je korekcijom rezultata 305.959,63 eura.

Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 11.527,84 eura čine izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 15.136,46 eura, umanjeni za korekciju rezultata u iznosu od 3.608,62 eur.

Članak 4.

Višak prihoda poslovanja raspoređuje se na način da se s njime pokrivaju manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od financijske imovine.

Preostali višak prihoda poslovanja u iznosu od 329.513,88 eura prenosi se u slijedeće razdoblje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko- goranske županije“.

KLASA:024-02/24-01/01

URBROJ: 2170-29-01-24-11

Mrkopalj,29.4.2024.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednica

Helena Crnković

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2326&mjesto=51315&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr