SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 14. Srijeda, 27. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

63.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 2. stavka 2. Odluke o određivanju tijela za davanje suglasnosti školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija za raspolaganje imovinom („Službene novine“ broj 26/09), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18- pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici održanoj 21. ožujka 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi
Skrad za prodaju nekretnina u Kupjaku (zgrade Područne škole Kupjak s pripadajućim zemljištem)

Članak 1.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi Skrad (dalje u tekstu: Škola) za prodaju nekretnine upisane u zk.ul. br. 4, k.o. 338184, Kupjak, označene kao k.č. 1050, Kupjak, dvorište površine 478 m2 i Škola, Područna škola Kupjak, Kupjak, Kupjak 105 površine 260 m2, ukupne površine 738 m2 i nekretnine upisane u zk.ul. br. 6, k.o. 338184, Kupjak, označene kao k.č. 1139, Kupjak, zemljište za sport i rekreaciju, ukupne površine 2295 m2, obje upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Delnice (dalje u tekstu: nekretnine).

Članak 2.

Škola je dužna:

• sukladno važećim zakonskim propisima objaviti javni natječaj za prodaju nekretnina,

• imenovati predstavnika Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina,

• ostvarena financijska sredstva od prodaje nekretnina namjenski utrošiti za investicijsko i tekuće održavanje zgrada Škole kao i na povećanje standarada djelatnosti.

Članak 3.

Početna vrijednost prodaje nekretnina mora biti najmanje u iznosu od 250.000,00 eura za nekretninu oznake k.č. 1050 i 73.000,00 eura za nekretninu oznake k.č. 1139, sukladno Procjembenom elaboratu tržišne vrijednosti (dopuna) (broj elaborata: 17-23-PRK-DOPUNA) od 31. svibnja 2023. godine izrađenom od tvrtke Koncept inženjering j.d.o.o., odnosno od stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjene nekretnina Suzane Badžek.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/24-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-24-50

Rijeka, 21. ožujka 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2320&mjesto=00001&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr