SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 14. Srijeda, 27. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

62.

Na temelju članka 87. i članka 115. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije („Narodne novine“ broj 3/15, 38/15, 69/19 i 47/20), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici održanoj 21. ožujka 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog
područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 40/20, 21/21, 33/22, 36/22 i 42/23), članak 79. mijenja se i glasi:

„Članak 79.

Lučko područje luke Klenovica na dijelu k.o. Ledenice, čini poligon točaka od 1 do 43 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/24-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-24-48

Rijeka, 21. ožujka 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić,v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2320&mjesto=00001&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr