SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 14. Srijeda, 27. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

54.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06 i 110/15), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13–pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici održanoj 21. ožujka 2024. godine, donijela je

PROGRAM JAVNIH POTREBA

za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka i Stanice Delnice
u 2024. godini

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka i Stanice Delnice u 2024. godini (dalje u tekstu: Program) osiguravaju se uvjeti za zadovoljenje javnih potreba u obavljanju redovne djelatnosti i godišnjih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka i Stanice Delnice (dalje u tekstu: HGSS Stanica Rijeka i Stanica Delnice) od značaja za Primorsko-goransku županiju u 2024. godini.

Članak 2.

HGSS Stanica Rijeka i Stanica Delnice organiziraju, unaprjeđuju i obavljaju djelatnost spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim okolnostima na području Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu, Razdjelu 01 Glava 2. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, u okviru Programa 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja, A120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite, osigurana su sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 28.600,00 eura.

Članak 4.

Za obavljanje redovne djelatnosti, godišnjih aktivnosti i godišnjih troškova održavanja HGSS Stanice Rijeka u 2024. godini raspoređuje se iznos od 18.600,00 eura za slijedeće: akcije spašavanja, održavanje znanja i sposobnosti te edukacija i obuka novih kadrova, nabava opreme za spašavanje i potrošnog medicinskog/sanitetskog materijala, održavanje interventnih baza na Platku, u Rijeci (Vežica) i baze u Lošinju, održavanje voznog parka, izdaci za plaće za jednog djelatnika, osiguranje i liječnički pregledi članova, vježbe, te troškovi za potražne pse.

Članak 5.

Za obavljanje redovne djelatnosti, godišnjih aktivnosti i godišnjih troškova održavanja HGSS Stanice Delnice u 2024. godini raspoređuje se iznos od 10.000,00 eura za slijedeće: akcije spašavanja, provođenje tečajeva i vježbi zimske i ljetne tehnike spašavanja, tečaj i vježbe speleo spašavanja, tečaj spašavanja na divljim vodama, provođenje obuke letača spašavatelja (helikoptersko spašavanje), te održavanje znanja i sposobnosti – produženje licence za gorskog spašavatelja.

Članak 6.

Sredstva iz članka 4. i 5. ovog Programa isplatit će se HGSS Stanici Rijeka i Stanici Delnice nakon zaključenja ugovora o financiranju redovne djelatnosti.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za zaključivanje ugovora o financiranju redovne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 7.

HGSS Stanica Rijeka i Stanica Delnice dužne su Primorsko-goranskoj županiji putem Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine dostaviti godišnje izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava sukladno Programu, u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/24-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-24-33

Rijeka, 21. ožujka 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2320&mjesto=00001&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr