SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 14. Srijeda, 27. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

47.

Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima („Službene novine“ broj 36/14), članka 28. stavka 1. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici održanoj 21. ožujka 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o dodjeli Godišnje nagrade Primorsko-goranske
županije u 2023. godini Danijelu Frki, dipl.ing.

I.

Godišnja nagrada Primorsko-goranske županije u 2023. godini (dalje u tekstu: Godišnja nagrada) dodjeljuje se:

Danijelu Frki, dipl.ing., za osobit doprinos u području kulture, tehničke kulture, očuvanja okoliša i zaštite kulturne
baštine.

II.

Godišnja nagrada sastoji se od povelje i novčane nagrade u iznosu od četiri (4) prosječne neto plaće isplaćene na području Republike Hrvatske u prethodnoj godini.

III.

Povelja Godišnje nagrade dodijelit će se na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Županije.

Novčani iznos Godišnje nagrade isplatit će se na žiro/tekući račun dobitnika iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 024-04/24-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-24-20

Rijeka, 21. ožujka 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2320&mjesto=00001&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr