SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 14. Srijeda, 27. ožujka 2024.
GRAD MALI LOŠINJ

10.

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21,114/22) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišć.tekst, 9/18, 9/21) Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 15. ožujka 2024. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika
civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se povjerenici i zamjenici povjerenika u sustavu civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja, u nastavku, kako slijedi:

1. Mjesni odbor Belej,za povjerenika Mirjana Mužić, a za njezinog zamjenika Marin Mužić;

2. Mjesni odbor Ustrine, za povjerenika Petar Muškardin, a za njegovog zamjenika Goran Gregov;

3. Mjesni odbor Osor, za povjerenika Dario Kučić, a za njegovog zamjenika Sergio Zuklić;

4. Mjesni odbor Punta Križa, za povjerenika Igor Sokolić, a za njegovog zamjenika Norina Gospić;

5. Mjesni odbor Nerezine - Sv.Jakov, za povjerenika Marko Vešković, a za njegovog zamjenika Damir Hodak;

6. Mjesni odbor Ćunski, za povjerenika Senad Memčić, a za njegovog zamjenika Vehad Alić;

7. Mjesni odbor Artatore, za povjerenika Ivan Ružić, a za njegovog zamjenika Dubravka Ružić;

8. Mjesni odbor Veli Lošinj, za povjerenika Jerko Kušeta, a za njegovog zamjenika Anita Mičić;

9. Mjesni odbor Susak - Srakane, za povjerenika Dina Mačić, a za njezinog zamjenika Nadia Malović;

10. Mjesni odbor Ilovik, za povjerenika Ladislav Radoslović, a za njezinog zamjenika Jadranka Matas;

11. Mjesni odbor Unije, za povjerenika Robert Nikolić, a za njegovog zamjenika Žarko Mrkobrada.

Članak 2.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici na području Grada Malog Lošinja su operativne snage civilne zaštite koje provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a dužni su se odazvati na poziv načelnika nadležnog stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

U skladu sa Zakonom o sustavu civilne povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici obavljaju poslove civilne zaštite za svoje mjesne odbora:

- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite;

- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite;

- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite;

- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina;

- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

Članak 4.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici mogu biti pozvani na razne oblike planske edukacije i osposobljavanja.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj: 13/18, 17/19, 20/21).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko – goranske županije”.

KLASA: 802-03/24-01/02

Urbroj: 2170-10-01-24-03

Mali Lošinj, 15. ožujka 2024.

Gradonačelnica:

Ana Kučić, mag.oec., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2320&mjesto=10005&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr