SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 13. Ponedjeljak, 18. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

44.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. stavka 1. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 11. ožujka 2024. godine, donio je

O D L U K U

o utvrđivanju prijedloga za imenovanje
članova Nadzornog odbora trgovačkog društva
Goranski sportski centar d.o.o.

I.

Utvrđuje se da Igoru Pleše, Srđanu Srdoču, Ivici Pilčiću i Katji Luketić kao predstavnicima Primorsko-goranske županije u Nadzornom odboru trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o. ističe mandat s danom 14. srpnja 2024. godine.

II.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o. da se na dužnost članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o. za novo mandatno razdoblje kao predstavnici Primorsko-goranske županije imenuju Igor Pleše, Srđan Srdoč, Ivica Pilčić i Katja Luketić.

III.

Predloženim članovima Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke mandat traje 4 (četiri) godine od dana imenovanja na Skupštini trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/10

URBROJ: 2170-01-01/6-24-19

Rijeka, 11. ožujka 2024.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2319&mjesto=00001&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr