SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 13. Ponedjeljak, 18. ožujka 2024.
OPĆINA BAŠKA

7.

Na temelju 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 29. Statuta Općine Baška (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 8. ožujka 2024. godine donijelo je

O D L U K U

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog Ugovora o međusobnoj suradnji pri uspostavljanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška - Lopar - Baška.

Prijedlog ugovora iz prethodnog stavka je sastavni dio ove odluke, ali nije predmet objave.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Baška da potpiše ugovor iz članka 1.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/24-01/3

URBROJ: 2170-15-01/1-24-5

Baška, 8. ožujka 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2319&mjesto=10007&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr