SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 11. Srijeda, 13. ožujka 2024.
OPĆINA VINODOLSKA

9.

Na temelju članka 6., 11. i 12. stavak 3. Odluke o javnim priznanjima Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 19/11.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak 1. podstavak 21. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na prijedlog Odbora za dodjelu priznanja, na 20. sjednici održanoj 6. ožujka 2024., donosi

ODLUKU

O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE
VINODOLSKE OPĆINE

Članak 1.

Godišnja nagrada Vinodolske općine u 2024. godini dodjeljuje se KUD-u „Bribir“ za 50. obljetnicu postojanja te uspješnog djelovanja na području Bribira, Općine Vinodolske te drugih krajeva unutar ali i izvan Hrvatske i to svih generacija uključenih u dramsku, folklornu, sopilašku, pjevačku i tamburašku sekciju kao i mali folklor.

Članak 2.

Godišnja nagrada Vinodolske općine u 2024. godini sastoji se od Povelje i novčane nagrade utvrđene u neto iznosu od 1.000,00 EUR-a.

Članak 3.

Godišnja nagrada Vinodolske općine iz članka 1. ove Odluke biti će dodijeljena na za to posebno organiziranoj prigodi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/24-01/1

URBROJ: 2170-34-02-24-244

Bribir, 6. ožujka 2024.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2317&mjesto=91253&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr