SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

19.

Na temelju članka 14. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu („Službene novine“ broj 48/23), članka 65. stavka 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o rasporedu proračunskih sredstava Srednjoj školi Ambroza Haračića, Mali Lošinj u sklopu projekta MREŽA KOM5ENTNOSTI – EU projekt

Članak 1.

Srednjoj školi Ambroza Haračića, Mali Lošinj (dalje u tekstu: Škola) raspoređuju se proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 183.522,94 eura za sufinanciranje troškova provedbe projekta MREŽA KOM5ENTNOSTI – EU projekt.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu, u sklopu Razdjela: 005 Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Glava: 00505 Županijske ustanove srednjeg školstva, projekta K550214 MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt iz izvora 111 Porezi i ostali prihodi.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za zaključenje ugovora o raspoređenim proračunskim sredstvima sa Školom sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 024-04/24-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-24-34

Rijeka, 29. veljače 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=00001&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr