SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

17.

Na temelju članka 14. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2024. godinu („Službene novine“ broj 48/23), članka 65. stavka 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o rasporedu proračunskih sredstava za

sufinanciranje redovne djelatnosti županijskih domova
za starije osobe u 2024. godini

Članak 1.

Sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu, Razdjel 10 – Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade, A430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe u ukupnom iznosu od 865.301,00 eura raspoređuju se domovima socijalne skrbi kako slijedi:

 • Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka: 415.549,00 eura, od čega:
  • 410.000,00 eura za pokriće rashoda za zaposlene (izvor 111, skupina 31) i
  • 5.549,00 eura za pokriće materijalnih rashoda (izvor 111, skupina 32).
 • Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk: 88.667,00 eura, od čega:
  • 60.000,00 eura za pokriće rashoda za zaposlene (izvor 111, skupina 31),
  • 4.487,00 eura za pokriće materijalnih rashoda (izvor 111, skupina 32) i
  • 24.180,00 eura za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izvor 111, skupina 42).
 • Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija: 160.202,00 eura, od čega:
  • 155.000,00 eura za pokriće rashoda za zaposlene (izvor 111, skupina 31) i
  • 5.202,00 eura za pokriće materijalnih rashoda (izvor 111, skupina 32).
 • Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj: 200.883,00 eura, od čega:
  • 147.000,00 eura za pokriće rashoda za zaposlene (izvor 111, skupina 31),
  • 29.703,00 eura za pokriće materijalnih rashoda (izvor 111, skupina 32) i
  • 24.180,00 eura za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izvor 111, skupina 42).

  Članak 2.

  Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za zaključenje ugovora o raspoređenim proračunskim sredstvima s ustanovama sukladno članku 1. ove Odluke.

  Članak 3.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 024-04/24-01/1

  URBROJ: 2170-01-01/5-24-30

  Rijeka, 29. veljače 2024.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  PREDSJEDNIK

  Marko Boras Mandić, v.r.

 • https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=00001&odluka=17
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr