SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

11.

Na temelju članka 75. stavka 3. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 9. Pravilnika o načinu donošenja javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije („Službene novine“ 38/23), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), na prijedlog Zajednice sportova Primorsko-goranske županije i Saveza školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijela je

P R O G R A M

javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije
za 2024. godinu

I.

Raspoređuju se sredstva za financiranje Programa javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu (dalje u tekstu: Program) po programskim područjima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

II.

Prijavljene aktivnosti unutar svakog programskog područja mogu se prilagoditi novonastalim okolnostima, a vrijednosti programskih područja promijeniti u iznosu do 5% ukupne vrijednosti osiguranih sredstava po predlagatelju, bez obaveze da se za tako nastalu preraspodjelu donosi izmijenjeni Program i usvaja od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

III.

Raspodjelu financijskih sredstava iz točke I. ovog Programa obavljaju Zajednica sportova Primorsko-goranske županije i Savez školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije, a Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije prati i nadzire izvršenje Programa te namjensko korištenje i utrošak sredstava.

IV.

O izvršenju Programa i utrošku sredstava Zajednica sportova Primorsko-goranske županije i Savez školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije izvještavaju Primorsko-goransku županiju putem Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu u rokovima propisanim Pravilnikom o načinu donošenja javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 38/23) sukladno sklopljenim ugovorima.

V.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/24-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-24-18

Rijeka, 29. veljače 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=00001&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr