SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

10.

Na temelju članka 75. stavka 1. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 9. Pravilnika o načinu donošenja javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 38/23), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 26/09, 16/13, 25/13- pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu

I.

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu osigurana su sredstva za Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu (dalje u tekstu: Program) u ukupnom iznosu od 914.000,00 eura.

II.

Program predlažu i provode Zajednica sportova Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Zajednica) i Savez školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Savez).

U svrhu provedbe Programa Zajednici se raspoređuju sredstva u iznosu od 863.900,00 eura, a Savezu u iznosu od 50.100,00 eura.

III.

Raspodjelu sredstava iz točke II. ove Odluke sukladno usvojenom Programu obavljaju prema krajnjim korisnicima Zajednica i Savez, dok izvršenje Programa te namjensko korištenje i utrošak sredstava prati i nadzire Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije.

IV.

Primorsko-goranska županija zaključuje ugovore o sufinanciranju sa Zajednicom i Savezom sukladno točki II. ove Odluke, a kojima su definiraju međusobna prava i obveze ugovornih strana vezano uz financiranje Programa.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za zaključivanje ugovora o sufinanciranju iz stavka 1. ove točke.

V.

Isplate sredstava realizirat će se prema ugovorenoj dinamici, a temeljem dostavljenih zahtjeva za isplatu.

Zajednica i Savez dužni su namjenski koristiti odobrena i doznačena sredstva te Upravnom odjelu za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije dostaviti izvješća o provedbi Programa i namjenski utrošenim sredstvima u ugovorenim rokovima.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/24-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-24-16

Rijeka, 29. veljače 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=00001&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr