SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

9.

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 16. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05 – pročišćeni tekst i 26/09), članka 16. stavka 2. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1, URBROJ: 2170-04-11-6-1 od 23.02.2006.; KLASA: 023-01/06-01/1, URBROJ: 2170-04-11-10-01 od 23.02.2010.; KLASA: 023-01/06-01, URBROJ: 2170-04-11-15-1 od 08.04.2015. – pročišćeni tekst i KLASA: 025-01/22-02/20, URBROJ: 2170-48-04-11-22-6 od 20.12.2022.), članka 28. stavka 1. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste

Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Doc.dr.sc. Robert Maršanić imenuje se za ravnatelja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Mandat imenovanom ravnatelju iz članka 1. ove Odluke traje 4 (četiri) godine, počevši od 01. travnja. 2024. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/24-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-24-14

Rijeka, 29. veljače 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=00001&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr