SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
OPĆINA VINODOLSKA

3.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09, 15/13, 30/13 – pročišćeni tekst, 7/18, 2/19, 13/20, 41/20 – pročišćeni tekst i 8/21), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske općine, općinski načelnik Općine Vinodolske općine, dana 1. ožujka 2024. godine, donosi

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske općine

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 47/23; u daljnjem tekstu: Pravilnik), u Sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolske općine, kao sastavnom dijelu Pravilnika, za radno mjesto pod rednim brojem 10. Viši referent-komunalni redar u Odsjeku za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje, Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stručno znanje, mijenja se i glasi:

„ Sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij tehničke struke, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, položen vozački ispit „B“ kategorije i poznavanje rada na računalu.“.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske općine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-03/24-01/10

URBROJ: 2170-34-1-24-1

Bribir, 1. ožujka 2024.

Općinski načelnik

Daniel Grbić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=91253&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr