SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 8. Petak, 23. veljače 2024.
OPĆINA PUNAT

14.

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 36/22), Općinsko vijeće Općine Punat na 18. sjednici održanoj dana 16. veljače 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na dopunu
Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja
na javnim parkiralištima na području Općine Punat

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Punat Komunalnog društva „Črnika“ d.o.o. sa sjedištem u Puntu, Obala 72, OIB: 01052285357, kojem društvu je povjereno obavljanje uslužne komunalne djelatnosti – usluge parkiranja na području Općine Punat.

Članak 2.

Opći uvjeti objavit će se u Službenim novinama Primorsko goranske županije, na mrežnim stranicama Općine Punat te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-05/24-01/1

URBROJ: 2170-31-01-24-11

Punat, 16. veljače 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

 

                                    *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2313&mjesto=51521&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr