SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 8. Petak, 23. veljače 2024.
OPĆINA PUNAT

13.

Na temelju članka 31. stavka 22. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 36/22) Općinsko vijeće Općine Punat, na 18. sjednici održanoj dana 16. veljače 2024. godine, donosi

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Punat (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za zakup).

Članak 2.

U Povjerenstvo za zakup imenuju se:

1) Nataša Kleković, dipl.iur.,

2) Anton Gršković, ing.geod.,

3) Goran Voloder, mag.ing.agr.,

4) Hrvoje Mrakovčić, član Općinskog vijeća,

5) Siniša Karabaić, član Općinskog vijeća,

6) Vera Malnar, dipl. ing. agr., predstavnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj,

7) Dominik Gršković, predstavnik Ministarstva poljoprivrede,

- zamjenica člana: Karmen Karlić, dipl. ing. agr.

Članak 3.

Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Općinskog vijeća, traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća Općine Punat.

Članak 4.

Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 5.

Stručne poslove za potrebe Povjerenstva vezane uz provedbu postupaka javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, kao i sve ostale poslove, obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje Općine Punat.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/20, 22/21 i 11/22).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-05/24-01/1

URBROJ: 2170-31-01-24-10

Punat, 16. veljače 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr.med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2313&mjesto=51521&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr