SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 8. Petak, 23. veljače 2024.
OPĆINA PUNAT

10.

Na temelju članka 5. stavak 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 36/22), Općinsko vijeće Općine Punat na 18. sjednici održanoj dana 16. veljače 2024. godine donosi

ODLUKU

o dopuni Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/20 i 11/21) u članku 7. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Iznimno od stavka 3. ovog članka, u naselju Stara Baška pravo na rezervirano parkirališno mjesto imaju fizičke osobe s prebivalištem u naselju Stara Baška, a koji nisu vlasnici objekta na području naselja Stara Baška.“

Dosadašnji stavci od 4. do 10. postaju stavci od 5. do 11.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 024-05/24-01/1

URBROJ: 2170-31-01-24-16

Punat, 16. veljače 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr.med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2313&mjesto=51521&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr