SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 6. Petak, 9. veljače 2024.
GRAD MALI LOŠINJ

6.

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (»Narodne novine« 144/21) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18 i 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 08. veljače 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 49/23), u članku 18. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„U 2024. godini Grad Mali Lošinj će se zadužiti u iznosu od 1.000.000,00 EUR za financiranje kapitalnog projekta: „Kupnja i uređenje objekta za stanove koji će se davati u najam građanima“ i u iznosu od 600.000,00 EUR za financiranje kapitalnog projekta: „Izgradnja modularnog dječjeg vrtića u Malom Lošinju“. Ukupan procijenjeni dug Grada na kraju 2024. godine, po dosadašnjem i novom zaduženju, iznosit će 3.328.360,86 EUR“.

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-07/23-01/08

URBROJ: 2170-10-01-24-

Mali Lošinj, 8. veljače 2024.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2311&mjesto=10005&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr