SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 5. Četvrtak, 8. veljače 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

7.

Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20, 151/22 i 156/23), članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14,16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 5. veljače 2024. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Omišalj, Omišalj

I.

Višnja Dorčić-Kereković, Jelena Bigović i Tomislav Matić kao predstavnici osnivača imenuju se na dužnost članova Školskog odbora Osnovne škole Omišalj, Omišalj.

II.

Mandat novoimenovanim članovima Školskog odbora iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/4

URBROJ: 2170-01-01/6-24-41

Rijeka, 5. veljače 2024.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl.ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2310&mjesto=00001&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr